« « မာတိကာ Table of Contents


ကိုယ္ေတာ္အေကာင္းျမတ္ဆံုး

 

Key – G
Intro – Cmaj7 G Am D
 
G D Em G D Em
အနားမွာလည္း လူတစ္ေထာင္ လက္ယာဖက္ လူတစ္ေသာင္း
Am G D G D EmC D G
အတုုံးအရုုံး လဲၾကေသာ္လည္း ကိုုယ္ေတာ္မစြန္႔ ကတိေတာ္ ကၽြနု္ပ္၌ရွိခဲ့ၿပီ
 
C D Bm Em
(ကိုုယ္ေတာ္အေကာင္းျမတ္ဆုုံး အေကာင္းျမတ္ဆုုံး
Am D G G7
ကၽြနု္ပ္ႏွင္႔အတူ ထာဝရ အေကာင္းျမတ္ဆုုံး)၂
 
ခ်စ္ဖြယ္ေသာသခင္ ေလာကဓံ မုုန္တိုုင္း ေတြးရင္းဝမ္းနည္းေနခဲ႔
ယုုံၾကည္အားနည္းေနလိုု႔ ႏွစ္သိမ္႔ေပးမယ့္သူ…

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.