« « မာတိကာ Table of Contents


 

ခ်ီးမြမ္း

 

Key – C
Intro – { Am F Dm G }4
 
Am G F
ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ေတာ္ကိုု
G Am
လိႈင္းတံပိုုးၾကားထဲ လမ္းခရီးျဖစ္ေစၿပီ
 
Bb Am
ၾကည္႔ရႈ႕ေလာ႔ အမႈသစ္ကိုု ငါျပဳမည္
Bb Am
ၾကည္႔ရႈ႕ေလာ႔ ယခုုေပၚလာမည္
Dm C G
ေတာ၌ လမ္းကိုုလည္း သူဖန္ဆင္းၿပီ
Dm Bb E
လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကိုုလည္း ဖန္ဆင္းၿပီ
 
Bb Dm Bb G
(မတတ္နုုိင္ေသာ အရာမရွိပါ မျဖစ္နုုိင္ေသာ အရာမရွိပါ)၂

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.